TOPLUM AHLAKI

0
279

Her tarihte, herkesin dilinden düşmeyen, sürekli bozulduğundan söz edilen bir kavram “Toplum Ahlakı.”

Bu günlerde herkes bir şeylerden yakınıyor. Kimileri trafikte yaşanan saygısızlıktan, kimileri vurgunculardan, kimileri vergi kaçakçılarından, kimileri haksız kazanç elde edenlerden, kimileri kendi cebini doldurmaktan başka bir şey düşünmeyenlerden, kimileri gençlik arasındaki suç oranının artmasından, kimileri enflasyondan v.b.

Bütün bunlar toplum ahlakının ve değerlerinin çöküşünü gösteren sadece birkaç çarpıcı örnektir.

Biz Türkler ahlaki değerlerimizi mi yitirdik? Böyle bir iddiada bulunabilir miyiz?

Bence Hayır. Büyük çoğunluğumuz düzgün bir yaşam sürmeye özen gösteriyoruz. Fakat toplumumuzun birçok kesiminde de önemli ölçüde başkalarını hiçe sayan bir bencillik, kendinden başkasını düşünmeme, açgözlülük hızla yayılmaktadır.

Bu günlerde sayıları azımsanmayacak pek çok insan iyi işleyen bir ekonomik düzende, sosyal adaletin egemen olduğu özgürlükçü bir açık toplumda yaşadığı konusunda güvenini yitirmiş bulunmaktadır.

Toplum ahlakının temeli önceki kuşaklarca geliştirilen ve kuşaktan kuşağa geçerek günümüze ulaşmış değerler ve ilkelerdir.

Ne oldu da atalarımızın ortaya koyduğu ve bizlere iletilen güzel ahlak anlayışı bu günlerde yozlaşmaya başladı?

Bunun sebebi; Emperyalist devletlerin egemenliklerini devam ettirmek için yapmış oldukları sosyolojik ve psikolojik savaşlardır. Özellikle televizyonlarda ve sosyal medya da yapılan algı yöntemleri bunlara örnektir.

Kişisel ve toplumsal ahlaki çöküşü önlemek maksadıyla bu tehlikeyi görmemiz ve hep birlikte acilen bir önlem almamız gerekmektedir. Herkes kendi kişisel yararını sağlamak, kendi mutluluğunu aramak için çaba gösterebilir ve üstelik bunu yapmalıdır da. Ama her birimiz başkaları için ve aynı zamanda bütün bir toplum içinde sorumluluk taşımaktayız. Bu sorumluluk hukuki değil ahlaki sorumluluk ve görevlerdir. Kamu yararına, topluma, devlete karşı ahlaki görevler konusunda kişileri eğitmek tüm anne babalara, öğretmenlere, yöneticilere, politikacılara, din adamlarına, gazetecilere anlayacağınız herkese düşmektedir.

Eksikliklerimizi ve ihmallerimizi görebilmek ve toplum ahlakını etkin bir şekilde hayata geçirmek için cesur olmalıyız.

Bataklıkta açan çiçeğin hiçbir değeri yoktur. Bataklığı kurutmak için el birliğiyle çalışmaya ihtiyacımız vardır.

Kalın sağlıcakla. Saygılarımla.

(E) Tuğgen. Mustafa Yaşar ARSLANHAN