TARİHİ MİRASIN BAŞINDA KOPARILAN BÜYÜK FIRTINA:11

0
116

Eski Anadolu’nun Yetiştirdiği, Dünya Kadını Olmaya Aday Bir Kraliçe

Puduhepa ve Memleketi Lavazantiya Kentinin Yeri Hakkında

Sonu Gelmez Kavga

Puduhepa Çok Yönlü, Yenilikçi, Çalışkan Bir Kadındı. El Atmadığı Devlet ve Kamu İşi Yoktu.

Aristotales’in “kadınların hükümdar olmasıyla, hükümdarların kadınlar tarafından yönetilmesi arasında ne fark vardır” sorusu tamı tamına Puduhepa’ya uygun düşer. Zaten dedik ya, o,  savaş meydanları dışında kalan her alanda boy göstermiştir. Olağan görevler yanında, diplomasi alanında devlet idaresine, resmî yazışmalara katılma, memur atama, kraliyet mal ve mülklerinin idaresi, mahkemelerde baş yargıçlık yapma, memur görevlendirme, din ve kült işlerinin yürütülmesi, bayram kutlamalarına katılma, kurbanlarla ilgili hazırlıklar, kurban sunma, malzeme derleme, gene kurban sunmakla ilgili görevlendirmeler yapma, kurban işlemlerinin sona erdirilmesi, ayinler sırasında yemeklere katılma, tanrılara dönük işler yapmak, tanrı figür ve heykellerinin temizlenmesi, büyü ve kültlere aktif şekilde katılma, temizlik ayinlerine katılma, tapınma sahnelerinde çeşitli eylemler yapmak, tanrılara ricada bulunmak, dua etmek, mektup yazmak, arşiv çalışmaları yapmak ve kült gezilerine katılmak vardır. Puduhepa bu görevlerin hepsini fazlasıyla yerine getiren bir kraliçedir. Bunlar arasında diplomatik görevlerin ve bazı özel durumların sadece Puduhepa’nın tekelinde olması çok ilginçtir.

Şimdi Sırasıyla El Attığı Konuların Neler Olduğuna Bakalım:

Din, Ayin ve Bayram Kutlamaları Alanındaki Faaliyetleri

Din ve ayin yapma ve dualar konusunda kocasıyla atbaşı giden önemli rolü vardı. Çoğu durumlarda, bazen de tek başına, bazen kocasını temsilen, bazen de bir prensle veya yüksek derecedeki rahip ve devlet erkânı eşliğinde bayramlara katılırdı. Hem kendisi hem kocası ve Hatti ülkesinin iyiliği için dua eder, adaklar sunar, büyü ve sağlık işleriyle uğraşırdı.

RESIM 10: Alacahöyük kabartmalarında Fırtına Tanrısı’nın önünde tapınan kral çifti Puduhepa ve Hattuşili olabilir

En başta büyük Fırtına Tanrısı’nıın eşi Hepat olmak üzere İştar/Şauşga ve Şarruma gibi o zamana kadar Hatti’de pek önemsenmeyen Hurri tanrılarını Hatti’ye getiren, onlar için tapınaklar yaptıran, yeni ayinler yazdıran, aktaran ve ayinlerini genişleterek uygulayan da odur.

Baş Yargıçlık Görevi ve Mahkeme Zabıtları

Yolsuzluk, eski yeni tüm toplumların hiç bitmek bilmeyen ortak hastalıklarındandır. Günümüzdeki kadar kurnaz ve rafine olmasa da, yolsuzluk yöntemleri onlara da pek yabancı değildi. Bazı yüksek dereceli memurlar Hitit sarayının zimmetindeki hayvan, değerli maden ve diğer eşyaları düpedüz zimmetlerine geçiriyorlardı. Nakil sırasında besili inek ve atları kendileri alıyor, yerine çorlularını veriyorlardı. Puduhepa hem savcı hem de yargıç sıfatıyla hırsızlara taş söktürdü, yaptıklarına pişman ettirdi. Onun tutturduğu mahkeme zabıtları günümüze kadar ulaşmıştır ve yolsuzluklar tüm açıklığıyla sırıtmaktadır. Mahkemede ettirilen yeminler, verilen savunmalar, tanık ifadeleri ve kanıtları büyük bir özenle ve en ince ayrıntılarıyla tutanaklara geçirilmiştir. Kendisi büyük kraliçe olarak tek başına suçlulara en ağır cezayı verme yetkisine sahip olmasına rağmen, büyük bir dikkat ve sabırla tek tek tanık ifadelerini dinlemiş, değerlendirmiş ve elinden geldiğince adil ve tarafsız olmaya çalışmıştır.

Devam edecek…

Prof. Dr. Ahmet ÜNAL